woensdag 26 augustus 2020

Een virus en alles werd anders

COVID-19 » Nederlandse Internisten Vereniging

 In januari schreef ik nog een blog over 2020 en dat het een goed jaar zou worden, hoe anders is dit verlopen.

Na de carnaval werden we geconfronteerd met het COVID-19 virus en moesten we onze vertrouwde werkplek verlaten en thuis gaan werken. Heel Zuyd moest omschakelen van voornamelijk on-site lesgeven naar totaal on-line lesgeven en werken. 

Dat kostte heel wat moeite maar het is (grotendeels) goed gelukt. Wat een inzet van docenten, ondersteunend personeel maar zeker niet te vergeten ook van de studenten. Je zag her en der juweeltjes opkomen van mensen die creatief met deze situatie omgingen.

Diploma-uitreikingen gebeurden digitaal of met inachtneming van alle restricties op zeer alternatieve locaties, het conservatorium maakte een digitaal concert waarbij ieder in zijn eigen huis meedeed, Al met al een zeer leerzame periode.

In deze tijd werd ik door de Lector "Professionalisering van het Onderwijs" gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar hoe docenten en studenten de periode van on-line studeren, doceren en werken ervaren hadden en wat zij daarbij als positief ervaren hadden en wat ze daarvan mee wilden nemen naar de "post-corona"tijd. Dit onderzoek is in volle gang. Het heeft heel wat (bruikbare) statements opgeleverd waar Zuyd straks mee aan de slag kan. Het onderzoek betreft een Group Concept Mapping waarbij statements gesorteerd worden aan de hand van keywords en deze naderhand gerate worden op bruikbaarheid en van een waarde worden voorzien. Al met al een interessant onderzoek waarvan we de resultaten eind van het jaar hopen te publiceren.

Het thuiswerken valt niet tegen, vergaderingen verlopen efficiënter  en doordat je minder wordt afgeleid krijg je ook meer gedaan. Dat is echter ook het grootste gemis, even bij een collega binnenlopen voor een praatje of een spontane ontmoeting bij de koffieautomaat is er nu niet bij en dat is vaak toch wat eenzaam zo op je werkkamer in je eigen huis. Je merkt dat de "jus"van het samenwerken er zo een beetje af is.

Gelukkig kan ik mijn "samenwerk"drift wel kwijt in de stadstuin in centrum Heerlen. Een groep van ongeveer 20 vrijwilligers heeft op een braakliggend stuk grond in samenwerking met de Gemeente Heerlen en enige sponsors een tijdelijke stadstuin ingericht.. Hier wordt getuinierd, gespeeld, vergaderd en ontmoeten we elkaar in de buitenlucht en zeker met inachtneming van de 1,5 mtr afstand. Maar er is fysieke ontmoeting en dat is en blijft belangrijk voor mensen. 

Volgende week hopen mijn echtgenoot en ik nog voor 2 weekjes naar Frankrijk te gaan. Villes sur Auzon is ons plekje aan de voet van de Mont Ventoux. zoals het er nu uitziet moet dat kunnen. De camping is rustig en er zijn niet veel besmettingen. Fingers crossed dan maar. 

Hopelijk kunnen we uiteindelijk 2020 toch met een goed gevoel afsluiten en kunnen we zeggen dat we veel geleerd hebben, over onszelf, over de mensheid, over de natuur die toch altijd en overal zijn gang gaat en over online lesgeven en leren. Dat zou winst zijn.


zondag 5 januari 2020

een nieuw jaar...

Wat is het omgevlogen het jaar 2019. Nu met veel plezier starten in het nieuwe jaar 2020.

Afbeeldingsresultaat voor 2019-2020 Een nieuwe baan met veel indrukken, veel leren, vallen, weer opstaan en langzamerhand weer je plek vinden. Wat is het heerlijk om weer bij Zuyd Hogeschool te mogen werken en ook nog de job te mogen vervullen die me na aan het hart ligt. Onderwijskunde verbinden met technologie. Beheren en toepassen van de digitale leeromgeving Moodle en alles wat daar bij komt kijken. en dat is niet te weinig. Niet alleen functioneel beheer waarbij het zeer van belang is dat de DLO (digitale leeromgeving) operationeel blijft en waarbij gezorgd wordt dat docenten en studenten hun onderwijs kunnen vormgeven en kunnen volgen maar zeker ook met docenten, onderwijsspecialisten, directeuren en diensten nadenken over hoe dit digitale leersysteem inzetbaar is in het dagelijkse onderwijs. Hoe kunnen we innovaties implementeren, wat heeft een docent/student nodig om het onderwijs te vervolmaken. Hoe kunnen we de kwaliteit verhogen en nog meer van deze zaken die allemaal spelen.
Dat doe ik samen met mijn duo-baan collega en een heel team van mensen die technologie in het onderwijs hoog in het vaandel hebben staan.

Afbeeldingsresultaat voor hack universiteit maastrichtWat me deze vakantie vooral heeft bezig gehouden was de hack bij de Universiteit van Maastricht, Ik hoorde hier op kerstavond over en heb meteen gekeken of bij Zuyd ook iets aan de hand was. Gelukkig kon ik meteen inloggen en ook Moodle deed wat het moest doen. Verder heb ik elke dag even ingelogd om te kijken of alles in orde was. Zelfs op Oudejaarsavond om 11 uur heb ik even gekeken. Beroepsdeformatie? Zou best kunnen :-) maar tot nu toe is alles in orde. Wat mij opviel was dat er toch elke keer als ik keek (in de vakantie) best veel mensen ingelogd waren (op genoemd tijdstip op oudejaarsavond nog 2 buiten mijzelf) en dat maakt ook duidelijk dat het onderwijs niet meer alleen fysiek op het instituut zelf plaatsvind maar steeds meer tijd- en plaats-onafhankelijk is en de betekenis van het DLO derhalve steeds groter wordt.

Dit jaar wil ik samen met mijn team nog meer werken aan de innovatieve inzet van het DLO en op onderwijskundig gebied verdere stappen zetten naar de combinatie van onderwijskunde en technologie in het onderwijs. Zuyd wil daar een koploper in zijn en daar wil ik gaarne aan meewerken. Hierbij zullen wij ook de verbinding zoeken met het boek wijze lessen en de daarin beschreven 12 bouwstenen voor effectief lesgeven.

Rest mij nog om mijn lezers een heel goed, gelukkig en bovenal gezond nieuw jaar te wensen!!Afbeeldingsresultaat voor gelukkig nieuwjaar

woensdag 24 juli 2019

Hete zomer


Afbeeldingsresultaat voor zomerHet is heet, zeer heet, verschrikkelijk heet zelfs. Goed, dat geconstateerd hebbende gaan we over tot de orde van de dag, net zoals al die mensen die gewend zijn in zo'n klimaat te leven en elk jaar zo'n zomer meemaken. Zij moeten ook gewoon werken, hun kinderen naar school brengen, groenten oogsten enz. Laten we niet zo zeuren en het leven gewoon meer nemen zoals het komt.
Zelf werk ik ook de hele zomer door en dat is heerlijk. Lekker rustig, collega's en studenten zijn op vakantie. Dus heb ik tijd om alle klussen, die zijn blijven liggen, af te handelen. Nieuwe dingen uit te zoeken en me te verdiepen in het programma waar alles om draait in mijn baan: Moodle

Moodle is een LMS een leermanagementsysteem en het vormt het hart van onze digitale leeromgeving. Vorig jaar is Zuyd overgestapt van Blackboard naar Moodle en alle cursussen/modules zijn in het jaar 2018/2019 overgezet. Deze implementatie is vrij vlot verlopen en afgelopen cursusjaar heeft uitgewezen dat op enkele problemen na de migratie goed is gegaan. Voor komend cursusjaar 2019/2020 is nu de doelstelling om Moodle ook onderwijskundig goed in te gaan zetten en dat zal nog heel wat werk vergen van docenten, beheerders en anderen. Er moeten onderwijskundige keuzes gemaakt worden en die moeten weer vertaald en ingebouwd worden in Moodle. Een mooie uitdaging dus voor het komende en de navolgende studiejaren.
Ook dit valt weer onder het kopje "innovaties" en door samen met de ontwerpteams via een PDCA of collectieve leercyclus te werken kunnen we deze innovaties systematische uitvoeren want: 
Afbeeldingsresultaat voor collectieve leercyclus en door samen te innoveren werk je ook aan je eigen en je team-professionalisering. 
De informatie die je hebt wordt van feedback voorzien en geinterpreteerd waardoor eigenaarschap ontstaat. Zo doorloop je een cyclus van samen leren en innoveren.
Mijn opdracht is om de komende tijd te zorgen dat curricula in cocreatie met ontwikkelteams, curriculumcommissies, docenten en de teams van O&O op een meer onderwijskundige manier in de leeromgeving van Zuyd terecht komen.
Mooie opdracht en daar ga ik voor!dinsdag 29 januari 2019

De cirkel is weer rond gebleken
Afbeeldingsresultaat voor HTS Heerlen 

Vorige keer schreef ik in mijn blog dat ik weer op mijn oude stek was: de Open Universiteit.
Dit was helaas van korte duur maar wel een intensieve en leerzame periode waar ik met plezier op terugkijk.
Maar wat de titel hierboven aangeeft is er weer een mooie uitdaging in mijn leven gekomen. Sinds januari ben ik weer terug bij Zuyd Hogeschool. De plek waar ik in 1980 mijn carrière startte bij de HTS Heerlen en waar ik in 2001 afscheid van nam. Na heel wat omzwervingen, opleidingen en ervaringen mag ik nu de functie van applicatiemanager digitale leeromgevingen vervullen.
Zuyd Hogeschool heeft als leeromgeving gekozen voor Moodle en samen met een collega verzorg ik het applicatiemanagement, de implementatie en verdere ins en outs van deze grote verandering binnen Zuyd. Waar ik de onderwijskundige kant zal managen, is mijn collega meer bedreven in de technische kant en aangezien het een duo-baan betreft zal een en ander in elkaar overlopen.

Zoals ik al eerder in deze blog heb beschreven bestaat mijn levensloop uit cirkels en dat blijkt nu ook weer. Mijn onderwijscarrière begon bij (een voorloper van) Zuyd en ik hoop hier ook (niet te snel) mijn loopbaan te beëindigen. In de tussentijd wil ik mij storten op mijn opdracht om Moodle stevig in te zetten voor actief leren, activerend onderwijs en succesvol studeren.

Deze job is weer een begin van een nieuwe cirkel maar ook onderdeel van de grote cirkel van mijn leven waarbij Zuyd altijd een grote rol heeft gespeeld.
Afbeeldingsresultaat voor zon

Ondertussen loopt onze thuiszorgorganisatie Competente Zorg steeds beter, we hebben inmiddels een zorgcontract met VGZ waarbij we via een elektronisch systeem kunnen declareren. Andere zorgverzekeraars geven (nog) geen contracten en voor de cliënten van deze organisaties bieden wij ongecontracteerde zorg en gaat de rekening naar de cliënt die ons vervolgens betaalt en zelf declareert. Dit is een omslachtige gang van zaken zeker voor onze cliënten, voornamelijk de kwetsbare ouderen, die door de bomen het bos niet meer zien. Hier ligt nog een grote uitdaging voor ons om deze processen weer te stroomlijnen.

Al met al weer een druk maar uitdagend leven waarin er ook nog tijd moet zijn voor onze kinderen en zeker onze drie prachtige kleindochters waar we ook van willen genieten.
Maar de dingen doen waar je blij van wordt geeft veel energie!!

donderdag 18 oktober 2018

Weer op mijn oude vertrouwde stek


OU logo

Je leest het goed ik ben weer terug, als is het maar tijdelijk, maar ik mag weer even deel uitmaken van de OU gemeenschap.
Mij is gevraagd om tot 1 januari a.s. bij te springen als docent in de Modules  "Over leren, onderwijs en instructie" van het schakelprogramma en "Theorie en onderzoek in de praktijk" van het Masterprogramma van de studie Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Het voelt als thuiskomen ondanks dat het maar voor 8 uur per week is. Ik hoop natuurlijk op een voortzetting hiervan. Het blijft leuk om lerenden te begeleiden en te zien hoe men voortgang boekt en gemotiveerd is om de eindstreep te halen.

Afbeeldingsresultaat voor competente zorgDaarnaast ben ik natuurlijk ook druk met onze eigen thuiszorgorganisatie. Dit loopt steeds beter en we merken echt dat er veel behoefte is aan ondersteuning en persoonlijke aandacht voor onze doelgroep: de kwetsbare ouderen in Heerlen en omgeving. We hebben inmiddels een stagiaire van Zuyd Hogeschool van de HBO-V en zijn bezig met een aanvraag tot leerbedrijf bij SBB zodat we ook stagiaires van MBO-V kunnen krijgen. Het is geweldig om te zien hoe stagiaires en medewerkers met en van elkaar leren.

Ook ben ik sinds een tijdje weer lid van de PvdA omdat deze partij toch mijn politieke voorkeur het meest weerspiegeld en nadat men de onzalige samenwerking met de VVD heeft gestopt voel ik me er weer thuis. Ik word weer langzaam actief in Heerlen en wellicht ook breder maar daar zal ik de volgende keer meer over laten weten.

Ons koor, waar ik voorzitter van ben, heeft een nieuwe weg ingeslagen: we gaan verder als vocaal ensemble met een nieuwe naam: WELTEN VOCAAL , een nieuw repertoire en vanouds veel plezier in zingen. Als je interesse hebt stuur een mail of kom gewoon eens langs op vrijdagavond in de Martinusschool in Welten/Heerlen.

Afbeeldingsresultaat voor kleinkinderenAl met al een druk en vol leven maar al deze activiteiten doe ik met veel enthousiasme waardoor er nog energie overblijft voor man, kinderen en bovenal onze drie prachtige kleindochters. Wat een rijkdom is dat. We genieten dan ook met volle teugen als ze weer eens bij ons zijn of als we mogen oppassen in Tilburg.

Dit was weer een korte update. Tot de volgende keer, en tot dan blijf gezond en monter.

reacties op deze blog of vragen: competentgemonitord@kpnmail.nl