vrijdag 4 maart 2016

Curriculumontwikkeling een kwestie van vallen en opstaan


Afbeeldingsresultaat voor onderwijs ontwerpen

Sinds twee jaar ben ik, naast andere klussen, bezig met het ontwikkelen van een nieuwe opleiding én met het vormgeven van een nieuw curriculum van een bestaande deeltijdopleiding.
Dit is een zwaar proces van vallen en opstaan en van vooruit hollen tot stilstaan en achteruit kijken.
Als er al een ontwikkelmodel gebruikt wordt is het zaak om dit niet te rigide toe te passen en de leraren ook de ruimte te geven om hun 'common sense' in te zetten. Zij weten vaak heus wel hoe goed onderwijs er uit ziet en hoe ze dit kunnen vormgeven en impliciet doen ze het vaak goed.

Zo werken wij volgens het 4C/ID model van Van Merrienboer e.a. waarin authentieke taken gebruikt worden met aan het begin veel sturing door docent/school en aan het eind van de module, leerjaar en opleiding minder sturing en meer zelfstandigheid van de student. Men gaat uit van meer/minder complexe beroepssituaties waarin de student gaandeweg leert om als een professional te handelen en zijn beroepsvaardigheden en houding ontwikkelt. Over dit model valt natuurlijk nog veel meer te zeggen maar het is de kunst om dit model te gebruiken als een hulpmiddel en niet als een voorschrift waar koste wat kost aan voldaan moet worden.

Het is wel heel mooi om te zien hoe men met elkaar de zoektocht naar goed en vernieuwend onderwijs heeft ingezet. Men gaat op zoek naar literatuur, er wordt overlegd en er wordt samen gezocht naar de beste manier om dit onderwijs vorm te geven.
Wat hierbij soms uit het oog verloren wordt is het perspectief van de student zelf. Hoe biedt ik het onderwijs zo aan dat de student het uitdagend vindt en gemotiveerd is om verder te gaan.
Goede hulpmiddelen daarbij zijn video's, filmpjes, foto's e.d. de studenten/jongeren van nu zijn zeer visueel ingesteld en daar moeten we rekening mee houden.
Blended learning is dan ook het toverwoord tegenwoordig en dat betekent een goede mix van on-line en off-line en van face-to-face en afstand onderwijs. Maar daar moet dan wel een visie aan ten grondslag liggen. Zo maar in het wilde weg, filmpjes of foto's plaatsen is niet de bedoeling.

Afbeeldingsresultaat voor elektronische leeromgeving onderwijsHet mooiste zou zijn als het onderwijs meteen in de elektronische leeromgeving (blackboard of andere omgevingen) ontworpen wordt. Dan zie je meteen hoe het er uit komt te zien voor de student en is het makkelijker om jezelf hierin te verplaatsen.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding Associate degree Zorg & Technologie (zie http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/zorg-en-technologie-ad) hebben we hier gebruik van gemaakt en na een try-out van een module (Zorg op Afstand) bleek uit de evaluatie dat dit door de studenten zeer gewaardeerd werd. Zij konden zelfstandig het programma doorlopen en op de terugkomdagen hun vragen stellen en opdrachten verder met hun peers uitwerken. Al met al succesvol voor het ontwikkelteam.

Ik wil dan ook een lans breken voor het ontwerpen van onderwijs vanuit een ontwerpmodel én met behulp en inzet van een elektronische leeromgeving!

Janssen-Noorman, A. M. B. & van Merriënboer, J.  J. G. (2002)
Innovatief onderwijs ontwerpen. Via leertaken naar complexe vaardigheden. Groningen: Wolters Noordhoff.

Van Merriënboer, J. J. G. (2005)Het ontwerpen van leertaken binnen de wetenschappen:
Four-components instructional design als generatief ontwerpmodel.
 Inaugurale rede uitgesproken
op 8 juni 2005 bij aanvaarding van de Leerstoel Ererector Verhaegen aan de Universiteit Hasselt, België.