dinsdag 1 oktober 2013

Co-creatie in onderwijs

Mijn onderneming heet CC-Onderwijs en dat betekent co-creatie in Onderwijs. Toch is co-creatie vaak te zoeken. het hele onderwijsakkoord wordt alleen ter stemming voorgelegd aan leraren die ook lid zijn van de vakbond en daarbij wordt van iedere club maar één stem ingebracht, zo is de spoeling wel heel dun en blijft van de medezeggenschap bitter weinig over.

Ook indien een school of een scholenbestuur besluit tot innovatie wordt de leraren (meestal) niets gevraagd. Het "denkwerk" gebeurd in de burelen van de "bobo's" en de leraren mogen hooguit een keer in een gezellige middagsessie hun zegje doen. Wat de uitvoering betreft zijn zij dan aan zet. Zij moeten dus vaak iets uitvoeren dat niet praktisch getest is en waar zij niet alle ins en outs van weten. Dat levert toch een hoop frustratie op. En we weten het allemaal als je geen eigenaar bent van het probleem of de oplossing dan ben je niet echt gemotiveerd om zaken op te pakken (motivatietheorie van Deci & Ryan).

Waar ligt dan de kracht van mijn onderneming? Bij CC-Onderwijs ligt dat in de projecten die ik doe om het onderwijs te ondersteunen. Enerzijds gebeurt dat in de vorm van onderzoek: bijvoorbeeld een onderzoek naar de inzet van communities in het onderwijs, studenten gaan niet alleen op stage maar met twee of drie studenten samen en vormen met de begeleider van het bedrijf én de begeleider van school een community die samen de opdracht moeten volbrengen. Dit zijn innovatieve opdrachten die financieel belangrijk (kunnen) zijn voor het betreffende bedrijf. Anderzijds participeer ik in een project als meedenkend projectleider en vervul dus werkzaamheden in de projectleiding zoals ontwikkelen van materiaal, begeleiden van themamiddagen e.d.
Naast CC-Onderwijs ben ik op 1 oktober 2012 gestart met sChOOLCAFE, een ontmoetingsruime waar mensen (leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen) met onderwijsvragen terecht kunnen. In deze beide ondernemingen wordt niet meteen naar een oplossing gezocht maar wordt eerst de vraag verhelderd. Is er wel echt een probleem? Wat is het probleem? Is dit wel het probleem of speelt er nog iets anders op de achtergrond? Is er wel een oplossing (nodig)? Hoe gaan we het samen oplossen?

Als we deze vragen helder hebben dan gaan we samen op zoek naar een oplossing dit varieert van een paar uur bijles tot een verandering van school(type) of begeleiding bij scriptie- en masterstudie of promotie. Daarbij staat altijd het kind, de leerling, de student voorop. Ik ben niet degene die het moet doen maar degene die de vraag heeft moet zelf naar de oplossing toewerken. Daarbij geldt dan wel: je moet het zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen. 
Dus heb je onderwijsvragen neem gerust contact op via mijn website cc-onderwijs.nl