vrijdag 28 maart 2014

Politiek en andere bezigheden

Na alle politieke strubbelingen van de afgelopen tijd is er weer eens ruimte om een bericht te schrijven.Ja ik zit ook in de politiek en wel bij de Partij van de Arbeid. Ik zie u al denken: wat? bij die losers? Ja bij die losers, maar ook bij de Partij die het beste voorheeft met mensen, die bestaat uit (voornamelijk) nette mensen en geen grote schreeuwers. Dat is dan ook vaak het probleem, wij worden niet gehoord, wij dragen niet uit wat onze verdiensten zijn en staan niet voorop op onze borst te kloppen. En als we dan iemand hebben die op de voorgrond treedt en die zeer transparant opereert via facebook en dergelijke (onze minister buitenlandse zaken) dan krijgt hij commentaar daarop. Het is nooit goed wat de PvdA doet. De media hebben er een spelletje van gemaakt "PvdA bashen" en zo m.i. de uitslag van de verkiezingen ook nog eens beïnvloed.Maar natuurlijk is er ook iets goed mis bij onze partij, we worden niet voor niks bijna overal gehalveerd al heeft dat minder met de gemeentelijke politiek te maken dan met landelijke tendensen.
Zijn we niet meer herkenbaar voor onze kiezers? Moeten we net als de SP weer de straat op? Zijn we te geleerd, gestudeerd, regentesk geworden voor onze achterban? Of is de SP salonfähig geworden en is onzer beider achterban in elkaar geschoven en moeten we maar fuseren?

Ik weet het niet, ik weet alleen dat ik me nog heel erg thuis voel bij de PvdA, ik onderschrijf nog altijd het sociaal-democratisch beginsel en weet ook dat als we mee regeren dat er dan klappen vallen. Maar wat ik heel zeker weet is dat als we niet zouden meeregeren dat er dan nog veel grotere klappen waren gevallen bij grote bevolkingsgroepen. Wij hebben menig VVD maatregel kunnen verzachten en ombuigen zodat er toch nog een vangnet is gecreëerd voor de ergste gevallen. Maar goed dat vertellen we niet dus hoe moeten mensen dat dan weten. Zij zien alleen de werkeloosheid, de pijn in de beurs en de problemen.

Hopelijk gaat het snel bergop met de economie dan zal het voor ons ook beter gaan en kunnen we weer samen de schouders er onder zetten, voor onze partij en ook voor Nederland. 

Naast mijn politieke bezigheden heb ik natuurlijk nog altijd mijn onderneming cc-onderwijs voor ondersteuning en onderzoek in het onderwijs. Het bevalt me steeds beter om als zelfstandige te werken. In de afgelopen periode is een onderzoek naar de inzet van communities in het chemie onderwijs bij Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) afgesloten met een rapport.  Een ander project (TEC2020) is bijna afgerond en wordt afgesloten met een eindrapportage en een audit. Daarnaast ben ik toegevoegd aan een projectgroep die onderzoek doet naar de mogelijkheid om een nieuwe opleiding te starten die twee disciplines gaat combineren én er komt nog een nieuwe opdracht aan waarover ik nog niet veel kan zeggen. Maar al met al dus werk genoeg.