maandag 2 september 2013

Ondernemend Onderwijs, Een spaanse casus

Ondernemende mensen, ondernemend onderwijs en op weg naar een ondernemende samenleving. Een Spaanse casus.
We zijn in een tijd van verandering. Een verandering van oud denken naar nieuw denken. Van een afwachtende houding naar een ondernemende houding. Van alles van de overheid verwachten naar het nemen van het eigen initiatief. Van onderwijs dat opleidt tot een diploma,  naar onderwijs dat onderdeel uitmaakt van het totale leerproces dat leerlingen doormaken op weg naar (arbeids)participatie. Van een consumptie samenleving  naar een duurzame samenleving waar profit, planet, people en pleasure in goede balans met elkaar zijn.
Dit proces van veranderen heeft zijn eigen dynamiek. Het vereist ook een ander management. Niet een top-down georganiseerde van A naar B gestuurde procesbegeleiding, maar een stimulerende en faciliterende rol van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Het wordt gekenmerkt door een procesgang van A naar Anders waarbij draagvlak is van alle partijen in het proces. Deelnemers in het proces dragen de kernwaarden initiatief tonen, kwaliteit leveren, resultaatgerichtheid en kansen zien.
Succesfactor hierin is het definiëren van projecten die bijdragen aan die transformatie van oud naar nieuw denken, binnen of buiten de bestaande context,  en binnen een bepaalde zone van tijd.
Het gaat dan ook om innovatie die gericht is op die kernwaarden, initiatief tonen, kwaliteit leveren, resultaatgerichtheid en kansen zien. Voor het onderwijs geldt bovendien dat er binnen deze context meer rekening gehouden wordt met individuele leerprocessen, met de eigentijdse leefwereld van de jongeren en zo ontstaat een ondernemender leerklimaat. Dit heeft als resultaat dat de juiste persoon op de juiste plek komt in de lokale participatiemarkt. Voor de overheid geldt dat deze initieërt, en stimuleert, eigen initatief beloont en broedcellen van creativiteit en ondernemende mensen met elkaar verbindt. Hierin past dan een faciliterende rol van die overheid in het proces en een regie op verbinden, stimuleren en vertrouwen.
In Noord-Spanje, in Valnalon en Fucomi (Asturias) , is men al enige tijd bezig met het proces om vanuit een oud-industrie en mijngebied een nieuwe ondernemende regio te maken. Gebouwen zijn opgeknapt en mensen worden gefaciliteerd om zelf ondernemer te worden. Hiertoe zijn twee peilers van belang: ondernemend onderwijs vanaf de basisschool tot en met hoger onderwijs en entrepeneurship -training om ondernemer te worden.
Van 19 september tot en met 23 september as. is mevrouw Cecilia Canedo-Arguelles uit deze regio in Nederland. Zij is bereid gevonden om ( in het Engels) een korte uiteenzetting te geven over de aanpak in Valanalon en Vucomi. Zo bieden wij u de gelegenheid om met elkaar, via het spiegelen van de Spaanse aanpak,  in een workshop inspiratie op te doen. Ook is er de gelegenheid voor diegene die geprikkeld is ten aanzien van dit thema om deel te nemen aan een 4 daagse excursie naar Noord-Spanje ten aanzien van het onderwerp. Nadere uitleg hierover tijdens de uiteenzetting.
Deelname aan de workshop is kostenloos en het vindt plaats bij Lijnspel coöperatie UA,  Nieuw Eykholt 190, te Heerlen op Vrijdag 20 september 2013 om 15.00 uur. Gelieve van te voren aan te melden via dirkernst@lijnspel.nl  of 06-338 58 921