dinsdag 28 juli 2015

Cirkels

Het leven is een cirkel wordt vaak gezegd maar als je dit rationeel bekijkt klopt dit niet. Een cirkel is een lijn zonder begin en einde en een leven heeft duidelijk een begin en een einde. Of niet? Als je het spiritueel bekijkt dan is het leven niet eindig, je leeft voort in gedachten, herinneringen, je dna, je nabestaanden, kinderen en kleinkinderen. Dat is een mooie gedachte.

En die gedachte komt overal terug, in de natuur zie je veel cirkels, de mens houdt ook van cirkels. Het eerste dat een kind tekent om iets aan te geven (een bloem, een mens, de zon) is een cirkel.
Nu las ik in de Happinez het verhaal van Inez van Oord, zij was de eerste hoofdredacteur en bedenker van de Happinez. Ze stopte hiermee omdat haar leven te vol en te druk werd en na een tijdje ondergedoken te zijn wilde ze iets nieuws starten, Humanize. Dat werd weer te veelomvattend en flopte. Is dat een probleem? nee toch, je leert van alles wat op je pad komt en dat maakt je cirkel steeds ronder. Zij heeft over al deze ervaringen een boek geschreven. Ik heb het nog niet gelezen maar ga het zeker aanschaffen. En de titel? 
Als-jouw-leven-een-cirkel-is-waar-sta-je-dan? Lijkt me mooie vakantieliteratuur.

Zelf ben ik ook een cirkeldenker. Zo ben ik op een punt van mijn carrière beland waar ik weer terug ga naar een van mijn eerste werkgevers: de Zuyd Hogeschool nu echter in een andere rol maar toch het voelt weer een beetje als thuiskomen. De cirkel sluit zich.

Ook in mijn promotieonderzoek speelt de cirkel een grote rol. Zo heb ik teams laten werken volgens de Collectieve Leercyclus (Caselijns, Koster & Vermeulen, 2009; Goes-Daniels, 2011). Met behulp van deze leercyclus of zo je wilt Cirkel hebben de teams geleerd om innovaties, problemen, projecten e.d. aan te pakken in zes stappen. Je kunt de cirkel op elk moment en in iedere stap insteken maar de volgorde ligt vast. 

Je start gewoonlijk met een ambitie, daarover ga je informatie verzamelen, je interpreteert deze informatie en trekt daar conclusies uit. Aan deze conclusies verbind je consequenties, je maakt een actieplan en dan komt het moeilijkste: je gaat dit plan uitvoeren door mensen opdrachten te geven en mijlpalen (tijdpad) te stellen. Is dit plan uitgevoerd dan evalueer je het product en proces en aan de hand van de evaluatie worden nieuwe ambities vastgesteld.
Deze cyclus is een uitgebreide PDCA cyclus en kan in vele gevallen zeer behulpzaam zijn. je ziet in één oogopslag waar je zit in het proces en bent niet zo gauw geneigd zaken over te slaan. 
Zelfs in je dagelijkse praktijk kan dit zeer behulpzaam zijn. Mijn bedrijf CC-Onderwijs heeft als logo niet voor niks twee in elkaar gedraaide cirkels. Het hoort bij mij.

Afbeeldingsresultaat voor levenscyclusOok je levenscyclus kun je volgens deze leercyclus of cirkel bekijken. In je eerste levensjaren verzamel je zoveel mogelijk informatie nog zonder deze echt te interpreteren en toe te passen. Als je wat groter bent (scholier) dan ga je de informatie meer begrijpen en interpreteren. Als puber weet je dat er consequenties volgen op gedrag en leefstijl (al pas je dat niet altijd toe op die leeftijd). Als adolescent maak je plannen en soms voer je deze ook al uit. In je volwassen leven wordt je geacht plannen ten uitvoer te brengen en als oudere (bejaarde) kijk je terug op je leven en evalueer je waar je blij mee bent en waarmee minder.. Dan zou je deze mindere punten kunnen aanpakken en met deze ambitie weer een nieuwe cyclus kunnen starten.

Dus, bezie het leven als een cirkel dan leef je oneindig 
Bronnen:
Castelijns, J., Koster, B., Vermeulen, M., (2009). Vitaliteit in processen van collectief leren, samen kennis creëren in basisscholen en lerarenopleidingen. Antwerpen: Garant.

Goes-Daniels, M. (2011) Competent gemonitord. Van constructie van een CGO-monitor tot co-creatie in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. (dissertatie). Heerlen: Ruud de Moorcentrum, Open Universiteit.